Proteus-Eretes logo

Aanleiding

Sinds Proteus-Eretes het water over is gestoken en van het Kruithuis naar 'De Beuk' is verhuisd, zijn er veel leden bijgekomen. 'De Beuk' is toentertijd gebouwd om zo'n 250 man te huisvesten en op het moment staat de teller op ongeveer 1000 leden. Ons huidige gebouw is dus ook niet meer toereikend voor dit grote aantal leden. Op drukke momenten, zoals 's avonds na alle colleges, barst het gebouw uit haar voegen. De kleedkamers zijn overvol, de keuken is te klein voor de hoeveelheid mensen waarvoor gekookt moet worden, en het wordt ontzettend warm op de barzolder.

Naast het ruimtetekort is er ook behoefte aan het verduurzamen van het gebouw. Zo is er bijvoorbeeld behoefte aan vernieuwde ventilatiesystemen, om beter te kunnen koelen in de zomer en te verwarmen in de winter.

Vanaf het vlot

Geschiedenis

In 2015 is de Plan van Aanbouw opgestart om een plan uit te werken voor een aanbouw waarin ook ruimte zou zijn voor een indoor roeibak. Helaas is dit project in 2019 permanent stilgelegd wegens een gat in de begroting en een conflict met de TU Delft.

In 2020 is het bestuur een relatietraject ingegaan met de TU delft, om te werken aan onze band en om onderzoek te doen naar aanbouw mogelijkheden. Uiteindelijk is hier een toezegging van een bijdrage uitgekomen en is er een nieuwe commissie opgericht, De Plan van Bouw, die onderzoek ging doen naar de wensen en eisen van de vereniging om deze als input te gebruiken voor een ontwerp.

Op het terras

Waar staan we nu?

Momenteel is de Plan van Bouw bezig met het afronden van de Definitieve Ontwerp fase. Dit houdt in dat we druk bezig zijn met het uitwerken van de laatste kwesties, zoals de keuze tussen vloerverwarming en luchtverwarming. Na deze fase zal de Bouwvoorbereiding beginnen, waarin onder andere de bouwvolgorde en de allerlaatste technische details zullen worden uitgewerkt.

Op de begane grond zal er aan de waterkant een nieuw bestuurshok komen. Hier bovenop zal een terras, behorend bij de barzolder komen. Verder komt er, aan de kant waar nu de entree en fietsenstalling is, een groot deel bijgebouwd worden. Hierin zal op de begane grond ruimte zijn voor een entree en ruime kleedkamers. Op de eerste verdieping komt een nieuwe, uitgebreide keuken en een krachttrainingsruimte. Op de begane grond van 'De Beuk' zullen de oude kleedkamers plaats maken voor commissiekamers. De barzolder zal wat groter worden door het vrijkomen van het oude bestuurshok.

Bij binnenkomst

Financiën

De voorlopige bouwkosten worden nu geschat op circa 2,5 miljoen euro. Op dit bedrag kunnen wij een duurzame subsidie voor sportaccommodaties terugvragen (BOSA), dit zal rond de 2 ton zijn. Ook is er sinds de vorige aanbouwplannen gespaard door Proteus-Eretes zelf. Het spaarpotje telt nu ongeveer 6 ton. Uit een vlug rekensommetje komt dan dat er dus 1,7 miljoen euro overblijft om nog te financieren. Om de bouw mogelijk te maken, zullen we sowieso naar de bank moeten voor een lening. We streven er echter naar om een zo klein mogelijk bedrag te lenen, om de jaarlijkse afbetalingskosten zoveel mogelijk te drukken. Hierom willen we een zo groot mogelijk deel van het nog te financieren bedrag met andere methoden op halen. Zo worden er dit jaar voor het eerst werkacties georganiseerd, houden we een interne traptrede verkoopactie, en geven we obligaties uit.

In de commissiekamer

Obligaties

Er zijn twee soorten obligaties, Optie 1 van €1.000,- en Optie 2 van €10.000,-. Beiden hebben een looptijd van 12 jaar, waarin annuïtair wordt afgelost, wat betekent dat Proteus-Eretes elk jaar hetzelfde bedrag aan u terug overmaakt. Dit bedrag zal voor Optie 1 ongeveer €140 zijn en voor Optie 2 is dit ongeveer €1400 zijn. Bij de obligaties vragen wij een periodieke schenking. Deze schenking dekt voor Proteus-Eretes de rentekosten en biedt belastingvoordeel voor de obligatienemer. Met deze obligaties kunnen wij u voor een rendement van 3,36% bieden voor Optie 1 en een rendement van 4% voor Optie 2.

Op het voorterrein